Regulamin

Warunki korzystania z serwisu internetowego sklep.whitemad.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Wydawcą serwisu internetowego sklep.whitemad.pl („Serwis”) jest MADGROUP Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu, Os. Orła Białego, nr 51, lok. 5, 61-251 Poznań, NIP 7822606726, REGON 363667935.
 2. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką mody, architektury i dizajnu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 5. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 6. Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody MADGROUP Sp. z o.o. S.K.

Postanowienia końcowe:

 1. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
 2. MADGROUP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

Zakup produktów:

 1. Zakup produktów w serwisie sklep.whitemad.pl można dokonywać za pomocą formularza zamówienia.
 2. Opłaty należy dokonywać poprzez system tPay.com lub Przelewy24.pl.
 3. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem tPay.com lub Przelewy24.pl.
 4. W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem sprzedaz@whitemad.pl.
 5. Realizacja zamówienia następuje do 3 dni roboczych od dnia zamówienia lub w okresie dłuższym jeśli informacja o tym znalazła się na stronie produktu,
 6. Obowiązuje 14-dniowym termin zwrotu towaru bez podania przyczyny. Towar nie może nosić śladów zniszczeń.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w biurze obsługi klienta w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu w formie pisemnej dokumentu reklamacyjnego na adres: MADGROUP Sp. z o.o. S.K. ul. Dygata 6/25, 01-748 Warszawa.
 8. Do podstawowej ceny produktu doliczyć należy opłatę za przesyłkę. Wysokość opłaty umieszczona jest w Serwisie na stronach koszyka lub produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres: whiteMAD ul. Dygata 6/25, Warszawa lub mailem na adres poczty elektronicznej redakcja@whitemad.pl.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przesłanym liście musi znaleźć się data zakupu, nazwy zwracanych produktów i dane kontaktowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy,
  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu,
  c) Klient powinien odesłać Produkt na adres nadawcy przesyłki lub inny, jeśli zostanie wskazany w korespondencji e-mail, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy,
  d) Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego produktu lub produktów.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, lub zostały wykonane według specjalnej specyfikacji dostarczonej przez Klienta.

Polityka prywatności:

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. W redakcji magazynu whiteMAD dbamy o waszą prywatność. Niżej przeczytacie zasady i cele, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu waszych danych. Dowiecie się również, jakie macie prawa korzystając z serwisu whitemad.pl oraz jak skontaktować się z nami, aby realizować te prawa.

Jesteście użytkownikami serwisu sklep.whitemad.pl. Wasze dane przetwarzane są przez Madgroup Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. os. Orła Białego nr 51/5, kod pocztowy 61-251, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000600553, NIP 7822606726.

Z każdą sprawą, która związana jest z przetwarzaniem waszych danych osobowych możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (redakcja@whitemad.pl) oraz tradycyjnej, przesyłając list na adres podany wyżej.

Przepisy RODO precyzyjnie określają, jakie są prawa użytkowników i jakie z tego powodu ciążą na nas obowiązki. Nasi użytkownicy mogą:

 • zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • dokonać ich zmian,
 • zażądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • zażądać sprzeciwu ich przetwarzania,
 • zażądać przeniesienia danych,
 • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

Brzmi groźnie, ale nie macie powodów do obaw. To formalność, która jest wymagana od wszystkich podmiotów.

Jaki jest cel przetwarzania danych? Wynikają wyłącznie z funkcjonalności udostępnionych w serwisie:

Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy z użytkownikiem serwisu sklep.whitemad.pl zawartej na podstawie regulaminu zamieszczonego wyżej, obejmują analizę danych w celu doskonalenia naszych usług i działania serwisu oraz dbania o bezpieczeństwo. Podstawą takiego przetwarzania waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dlatego, że dane te są niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

Analiza danych – statystyka. Wykorzystujemy ją, by usprawnić działanie serwisu, lepiej poznać jego użytkowników i zapewnić im większą interakcję. Nie profilujemy publikowanych przez nas artykułów, czyli korzystając z serwisu widzisz artykuły w taki sam sposób, jak inni użytkownicy.

Korzystając ze sklepu sklep.whitemad.pl podajesz nam swoje dane adresowe, które są niezbędne do zrealizowania przesyłki. Wykorzystujemy je więc tylko do sprawnego dostarczenia przesyłki. Dane te nie są dalej przetwarzane.

Okres przetwarzania: do chwili zrealizowania świadczeń określonych umową, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne w celu rozliczenia lub dochodzenia roszczeń, lub do chwili, kiedy nie zgłosicie swojego sprzeciwu i zażądacie ich usunięcia.

Do jakich danych mamy dostęp? Korzystając z serwisu sklep.whitemad.pl przekazujesz nam swój numer IP oraz godzinę wejścia na stronę. Nie mamy jednak możliwości identyfikacji konkretnych osób po numerze IP. Dane te służą nam wyłącznie do celów ogólnej statystyki, dzięki czemu możemy poznać, które artykuły cieszyły się największą popularnością użytkowników. Pozostawiasz też tzw. pliki cookies, o czym informujemy każdego nowego użytkownika odwiedzającego dowolną stronę w domenie whitemad.pl. Pliki cookies służą nam wyłącznie do usprawnienia działania serwisu. Informacje, które zbieramy w ten sposób nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie możemy ustalić waszej tożsamości. Pliki cookies zapisywane są jednak w pamięci urządzenia, z którego korzystacie i pozwalają określić parametry techniczne urządzenia takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, język, system operacyjny, dostawca usług internetowych, data, czas i lokalizacja do poziomu miejscowości. To my mamy wyłączny dostęp do tych danych, nie przekazujemy ich nikomu innemu.

Dane, które od was zbieramy są potrzebne do świadczenia usług na waszą rzecz. Ograniczamy zakres tych danych do minimum. Pamiętajcie, że nie zbieramy tzw. danych wrażliwych.

scroll top Scroll top