Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. W redakcji magazynu whiteMAD dbamy o waszą prywatność. Niżej przeczytacie zasady i cele, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu waszych danych. Dowiecie się również, jakie macie prawa korzystając z serwisu whitemad.pl oraz jak skontaktować się z nami, aby realizować te prawa.

Jesteście użytkownikami serwisu whitemad.pl. Wasze dane przetwarzane są przez Madgroup Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. os. Orła Białego nr 51/5, kod pocztowy 61-251, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000600553, NIP 7822606726.

Z każdą sprawą, która związana jest z przetwarzaniem waszych danych osobowych możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (redakcja@whitemad.pl) oraz tradycyjnej, przesyłając list na adres podany wyżej.

Przepisy RODO precyzyjnie określają, jakie są prawa użytkowników i jakie z tego powodu ciążą na nas obowiązki. Nasi użytkownicy mogą:

  • zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych,
  • dokonać ich zmian,
  • zażądać ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • zażądać sprzeciwu ich przetwarzania,
  • zażądać przeniesienia danych,
  • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

Brzmi groźnie, ale nie macie powodów do obaw. To formalność, która jest wymagana od wszystkich podmiotów.

Jaki jest cel przetwarzania danych? Wynikają wyłącznie z funkcjonalności udostępnionych w serwisie:

Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy z użytkownikiem serwisu whitemad.pl zawartej na podstawie regulaminu zamieszczonego w serwisie (czytaj tutaj), obejmują analizę danych w celu doskonalenia naszych usług i działania serwisu oraz dbania o bezpieczeństwo. Podstawą takiego przetwarzania waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dlatego, że dane te są niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.
Analiza danych – statystyka. Wykorzystujemy ją by usprawnić działanie serwisu, lepiej poznać jego użytkowników i zapewnić im większą interakcję. Nie profilujemy publikowanych przez nas artykułów, czyli korzystając z serwisu widzisz artykuły w taki sam sposób, jak inni użytkownicy.
Kupując magazyn whiteMAD na naszej stronie użytkownicy podają nam swoje dane adresowe, które są niezbędne do zrealizowania przesyłki. Wykorzystujemy je więc tylko do sprawnego dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską. Dane te nie są dalej przetwarzane.

Okres przetwarzania: do chwili zrealizowania świadczeń określonych umową, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne w celu rozliczenia lub dochodzenia roszczeń, lub do chwili, kiedy nie zgłosicie swojego sprzeciwu i zażądacie ich usunięcia.

Do jakich danych mamy dostęp? Korzystając z serwisu whitemad.pl przekazujesz nam swój numer IP oraz godzinę wejścia na stronę. Nie mamy jednak możliwości identyfikacji konkretnych osób po numerze IP. Dane te służą nam wyłącznie do celów ogólnej statystyki, dzięki czemu możemy poznać, które artykuły cieszyły się największą popularnością użytkowników. Pozostawiasz też tzw. pliki cookies, o czym informujemy każdego nowego użytkownika odwiedzającego dowolną stronę w domenie whitemad.pl. Pliki cookies służą nam wyłącznie do usprawnienia działania serwisu. Informacje, które zbieramy w ten sposób nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie możemy ustalić waszej tożsamości. Pliki cookies zapisywane są jednak w pamięci urządzenia, z którego korzystacie i pozwalają określić parametry techniczne urządzenia takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, język, system operacyjny, dostawca usług internetowych, data, czas i lokalizacja do poziomu miejscowości. To my mamy wyłączny dostęp do tych danych, nie przekazujemy ich nikomu innemu.

Dane, które od was zbieramy są potrzebne do świadczenia usług na waszą rzecz. Ograniczamy zakres tych danych do minimum. Pamiętajcie, że nie zbieramy tzw. danych wrażliwych, a te, które zbieramy, nie przekazujemy innym podmiotom. Mogą one być udostępnione innym podmiotom jedynie wtedy, kiedy wymagają tego od nas przepisy prawa. Na szczęście do takiej sytuacji jeszcze nigdy nie doszło.

scroll top Scroll top